Stop Przemocy w Tańcu – wideo na Międzynarodowy Dzień Tańca

Wideo powstało na okazję Międzynarodowego Dnia Tańca 29 kwietnia. Zjawisko #MeToo w tańcu zatacza coraz szersze kręgi. Ta praca to z jednej strony nadzieja na zakończenie przemocy na scenie tańca i choreografii będącej bezpośrednim następstwem patriarchalnych i autorytarnych relacji w sztuce, które prowadzą do nadużyć władzy i kultu mistrza-bandyty wykorzystującego swoją pozycje do stosowania przemocy pod płaszczykiem sztuki i edukacji artystycznej. Z drugiej strony, to gest solidarności z wszystkimi osobami, które doświadczyły przemocy na scenie tańca i choreografii. To sygnał, że nigdy nie będziecie iść samx.
[English]
The video was created for the International Dance Day on April 29. The #MeToo phenomenon in dance is becoming ever wider. On the one hand, this work is a hope to end violence on the dance and choreography scene, which is a direct consequence of patriarchal and authoritarian relations in art, which lead to abuse of power and the cult of a master-bandit who uses his positions to use violence under the guise of art and artistic education. On the other hand, it is a gesture of solidarity with all those who have experienced violence on the dance and choreography scene. This is a signal that you will never walk alone.
W filmiku wystąpix (w kolejności pojawiania się) / Cast (in order of appearance):
Becia Kulajguk
Łukasz Wójcicki
Anna Wańtuch
Joanna Nadrowska i Grupa projektowa Sopockiego Teatru Tańca
Olga
Justyna Burzyńska
Grupa ENTITY z Olsztyna – Iza, Kasia, Beatka, Lena, Natalia, Ada i Pola
Kalina Duwadzińska i Katarzyna Pawlak
Hanna Raszewska-Kursa
Realizacja wideo / video: Łukasz Wójcicki