New Choreographies

„One Man Festival”, spektakl taneczny  / “One Man Festival”, dance performance, 30′, 2021
Łukasz Wójcicki: koncepcja, choreografia, tekst / concept, choreography, text
Łukasz Wójcicki, Krystyna Mazurówna, Szymon Lempkowski: performance, taniec, / performance, dance
Ola Osowicz: wsparcie choreo-dramaturgiczne / choreodramaturgical support                                 Tatiana Cholewa , Anna Pyka, Katarzyna Żeglicka: wideo-taniec / video-dance                              Szymon Lempkowski: makijaż / make-up
Produkcja / production: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu Ciało/Umysł   Premiera / Premiere: 16.10.2021, 20. Festiwal Ciało/Umysł


 

„Perfect Man”, spektakl taneczny, praca w procesie / “Perfect Man”, dance performance, work in process 40′, 2021
Łukasz Wójcicki: pomysł, koncepcja, tekst / idea, concept, text
Anna Jurek, Łukasz Wójcicki, Tatian Cholewa: performance, taniec, choreografia / performance, dance, choreography
Marcin Miętus: konsultacje dramaturgiczne / dramaturgical consultations
Praca powstała dzięki rezydencji Visegrad Artist Residency Program—Performing Arts finansowanej przez International Visegrad Fund / Work with the help of the Visegrad Artist Residency Program — Performing Arts, funded by the International Visegrad Fund                                                                 Pokaz premierowy / premiere show: 25.09.2021, Bohema Farmstudio, Czech Republik

Zdjęcie / photo: Pavel Matela (Farmstudio)


„Sztuczne ciało”, solo / “Artificial Body”, solo 30′, 2020
Łukasz Wójcicki: koncepcja, tekst, choreografia, performance / concept, text, choreography, performance
Renata Piotrowska-Auffret: opieka artystyczna / artistic care
Praca powstała dzięki wsparciu Fundacji Burdąg / with support from Burdąg Foundation
Premiera / premiere: 29.09.20 Instytut Teatralny, II Kongres Tańca w Warszawie / 2nd Dance Congress in Warsaw

Trailer: https://vimeo.com/469291272

Photo: Daniel Sadr


“KolażXX”performance / “CollageXX”, performance 20′, 2019                                                   Łukasz Wójcicki: koncepcja, performance, choreografia, taniec / conception, performance, choreography, dance
Olga Drygas: dramaturgia / dramaturgy
Adrien Cognac: wizualizacje i dźwięk / visualization & sound
Galeria WY: produkcja / production
Premiera / premiere: 14 grudnia 2019, Fabryka Sztuki, wernisaż wystawy prac galerii Ślad, Łódź / 14.12.2019 at Fabryka Sztuki, opening of the Ślad Gallery’s works exhibition, Łódź city                    Trial: https://vimeo.com/464500979

Foto: Olga Drygas


ManufacTourist”, wykład performatywny / performative lecture 40′, 2019                                        Łukasz Wójcicki: koncepcja, tekst, performance, choreografia i taniec / conception, text, performance, choreography and dance
Adrien Cognac: wizualizacje i dźwięk / visualizations & sound
Alicja Borkowska: konsultacja artystyczna / artistic consultation
Igor Stokfiszewski: współpraca performerska / co-performer
Krytyka Polityczna i Fundacja Strefa WolnoSłowa: produkcja / production
European Alternatives: koprodukcja / co-production
Premiera / premiere: 8 listopada 2019, II Biennale Arcipelago Mediterraneo, Transeuropa Festival, Teatro Garibaldi, Palermo, Włochy / 08.11.2019, II Biennale Arcipelago Mediterraneo, Transeuropa Festival, Teatro Garibaldi, Palermo, Italy                                                                                                                               Trial: https://vimeo.com/464502034

Photo: Maghweb


Dance For Refugees“, solo taneczne / dance solo 10′, 2018
Łukasz Wójcicki: taniec i choreografia / dance and choreography
Mamadou Go Ba & Anas Abbasowicz: muzyka / music
Pokaz / the show: 18 marca 2018, Stół Powszechny w Warszawie

Photo: Alicja Borkowska


Taniec Lasu“, spektakl taneczny / “Dance OF The Forest”, dance performance 2006
Kan Katsura: reżyseria i choreografia / direction and choreography
Tomasz Rodowicz, CHOREA: muzyka / music
Beata Ciecierska-Zajdel, Gabriela Daris, Wioletta Małecka, Sylwia Hanff, Małgorzata Lipczyńska, Floriana Lombardo, Ofelia Izabela Śliwa, Elina Toneva, Iwona Wojnicka, Janusz Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Krzysztof Jerzak, Paweł Korbus, Maciej Maciaszek, Massimo Pierani, Łukasz Wójcicki: taniec / dance
Teatr CHOREA / Teatr Limen: produkcja / production
Premiera / premiere: 11 września 2006, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Warszawa