Stypendia/Scholarships

2022 Stypendium z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS                                                           2022 Stypendium Twórcze m.st. Warszawa                                                                                        2020 Stypendium m.st. Warszawa w ramach programu “Mobilni w kulturze”