Site-specific/Research

Mam szczęście, że tu jestem (I’m lucky, I’m here) site-oriented performance, 20′ 2022                    Koncepcja, choreografia i wykonanie / concept, choreography and performance: Łukasz Wójcicki  i Agnieszka Sikorska                                                                                                                            Muzyka / music: Hania Rani                                                                                                                    Objekt / object: Studio Zmir                                                                                                        Produkcja / Production: Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK (Warsaw Architecture Pavilion ZODIAK) Performance towarzyszył wsytawie “Pokój do słuchania” Hani Rani i Studia Zmir / Performance accompanied the exhibition “Room to listen” by Hania Rani and Zmir Studio

Photo: Katarzyna Sałbut


Pomnik natury happening, 2022                                                                                              Koncepcja, choreografia i prowadzenie / concept, choreography and conducting: Łukasz Wójcicki Performance: Międzypokoleniowy Chór Ruchowy                                                                    Muzyka / music: Dominik Strycharski                                                                                      Produkcja / Production: Strefa WolnoSłowa

Photo: Agata Kubis


Strefa/BY Project audio spacer / audio walk, 2021                                                                           Reżyseria / directing: Alicja Borkowska                                                                                   Dramaturgia / dramaturgy: Joanna Mueller                                                                                      Ruch / movement: Łukasz Wójcicki                                                                                      Performance: Lizaveta Bibikava, Rita Guretskaya, Maksim Jus, Veranika Los, Bazhena Shamovich, Sasha Shapielevich, Aliaksandr Unukovich                                                                                    Dźwięk / sound: Ray Dickaty                                                                                                                 Produkcja / Production: Strefa WolnoSłowa

photo: Karolina Jóżwiak


Miedzypokoleniowy Chór Ruchowy / “Finał / Final”, 31 lipiec 2021                                      Koncepcja i prowadzenie / Concept and conducting: Łukasz Wójcicki                           Choreografia i wykonanie / Choreography and performance: Marta Szablewska, Anna Juniewicz, Valentin Tur, Olia Kalakoltsava, Ida Bączek, Łukasz Wójcicki                                                               Akcja wykonana w plenerze w architekturze Teatru Powszechnego w Warszawie / Outdoor action in architecture of Powszechny Theater in Warsaw                                                                      Produkcja / Production: Strefa WolnoSłowa, photo: Karolina Jóżwiak

photo: Karolina Jóźwiak


Muranów: archiwum ciała // video / Muranow: Archive of the Body // video, 2021
Część I: Sztafeta, część II: Podwórko / Part I: Relay, Part II: Backyard
Koncepcja, choreografia / conception, choreography: Weronika Pelczyńska, Magda Fejdasz
Kamera, montaż / camera, montage: Patryk Grochowalski
Muzyka / music: Jakub Słomkowski
Współpraca merytoryczna / substantive cooperation: Aleksandra Janus
Kuratorka / curator: Ewa Chomicka/ Muzeum POLIN
Współpraca produkcyjna / production cooperation: Magda Konopka/ Muzeum POLIN
Performerzy i performerki / performers:
Ewa Bakalarska, Monika Czajkowska, Ewa Chomicka, Magda Fejdasz, Aleksandra Grabarz, Aleksandra Kulesza, Justyna Laskowska-Otwinowska, Justyna Orzechowska, Anna Paszek, Maria Pawlak, Weronika Pelczyńska, Marta Polak, Ewa Pytka, Weronika Regosz, Karolina Sawicka, Agnieszka Skiba, Urszula Strych, Monika Szpunar, Jan Taraszkiewicz, Irena Wiesiołek, Anna Wiśniewska, Karolina Wiśniewska, Renata Wołowiec, Łukasz Wójcicki, Magdalena Zaczek.
Wideo dostępne od 14.02 do 01.04.2021:  https://www.facebook.com/polinmuseum/posts/10159298193651419


 

“Jarmark Europa. Re/konstrukcja performatywna”, 2020
Koncepcja, research, tekst / conception, research, text: Łukasz Wójcickim
Symulacja internetowa / internet simulation: David Sypniewski
Programowanie strony / website programming: Martyna Chojnacka
Projekt powstał dzięki wsparciu m.st. Warszawy w ramach programu stypendialnego „Mobilni w kulturze”.

Strona www: http://jarmarkeuropa.warszawa.pl/


 

“Seniorki” / “Seniors”, lipiec 2020                                                                                                Badanie, koncepcja i choreografia / Research, concept and choreography: Łukasz Wójcicki    Akcja wykonana w plenerze w Parku Skaryszewskim w Warszawie / Outdoor action in Skaryszewski Park in Warsaw

Photo: Pat Mic


“Ruchy solidarności” / “Solidarity Moves”, czerwiec 2020                                                        Pomysł i koncepcja / idea & concept: Łukasz Wójcicki                                                                     Demokratyczna choreografia / democratic choreography: uczestniczki i uczestnicy / participants Badanie / Research: Łukasz Wójcicki, Alicja Borkowska                                                            Muzyka / music: Warsaw Improvisers Orchestra                                                                            Akcja wykonana 20.06 z okazji Światowego Dnia Uchodźcy przed warszawską siedzibą agencji FRONTEX / Action on 26.06 on the occasion of World’s Refugee Day in the fron of FRONTEX warsaw headquarter.