One Man Festival

„One Man Festival”, spektakl taneczny  / “One Man Festival”, dance performance, 30′, 2021
Łukasz Wójcicki: koncepcja, choreografia, tekst / concept, choreography, text
Łukasz Wójcicki, Krystyna Mazurówna, Szymon Lempkowski: performance, taniec, / performance, dance
Ola Osowicz: wsparcie choreo-dramaturgiczne / choreodramaturgical support                    Tatiana Cholewa , Anna Pyka, Katarzyna Żeglicka: wideo-taniec / video-dance                            Szymon Lempkowski: makijaż / make-up
Produkcja / production: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu Ciało/Umysł   Premiera / Premiere: 16.10.2021, 20. Festiwal Ciało/Umysł

Proponowane działanie to miks artystyczny form i języków charakterystyczny dla festiwalu C/U, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na „rozbranżowienie” osób zajmujących się tańcem i choreografią, sięgających do środków wyrazu z innych sztuk performatywnych. Pojawia się tu również potrzeba prywatnej odpowiedzi na pytanie, jak bardzo muszę przekroczyć swój taniec i choreografię, żeby sprostać coraz bardziej multidyscyplinarnym wyzwaniom konkursów, grantów i stypendiów. To również polityczne podsumowanie 20-stu edycji festiwalu. Lekko nie będzie.

The proposed activity is an artistic mix of forms and languages ​​characteristic of the C / U festival, but above all, it draws attention to the “disbanding” of people dealing with dance and choreography, using means of expression from other performative arts. There is also a need for a private answer to the question of how much I have to go beyond my dance and choreography to meet the increasingly multidisciplinary challenges of competitions, grants and scholarships. It is also a political summary of the past 20th edition of the festival. It won’t be easy.