Photo/Video-performance

Post-Hope – video performance
Koncepcja, realizacja wideo / conception, video production: Łukasz Wójcicki
Choreografia, performance / choreography, performance: Łukasz Wójcicki i Katarzyna Pawlak
Wsparcie dramaturgiczne, zdjęcia / dramaturgy support, video shots: Iga Dzięgielewska
Podziękowania / Thanks to:
Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

 


“U(nie)ważnienie: Ciało i tło” tryptyki / “(In)attentive: Body and Background” triptychs, photo-performance 2021
Koncepcja i wykonanie / conception and performance: Łukasz Wójcicki
Fotografia i aranżacja / photo and arrangement: Iga Dzięgielewska

 


“Stół rodzinny” / “Family Table”, photo-performance 2021
Koncepcja i performance /
conception and performance: Łukasz Wójcicki

 


“Elia”, Grupa Ruchoma 2020
Koncepcja, śpiew i performance /
conception, singing and performance: Grupa Ruchoma w składzie Łukasz Wójcicki, Anna Andrzejewska, Kasia Sypniewska, Monika Trzeciak
Wideo i montaż /
video & montage: Laura Ociepa
Nagranie i realizacja dźwięku /
sound recording and mixing: Witek Bielski
Aranżacja pieśni /
song arrangement: Olga Lidia Kozłowska, Droga Głosu
Produkcja /
production: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Praca powstała na zaproszenie Departamentu Obecności MSN w ramach projektu „Ciała z wody” /
The work was created for Departament Obecności MSN under the project “Bodies From Water”. Kuratorki projektu / project curators: Bogna Stefańska, Jakub Depczyński, Paweł Nowożycki, Łukasz Wójcicki


 

„Partytura nie/pełna” / “Not/Full Score”, 2020
Koncepcja, tekst, choreografia, taniec / conception, text, choreography, dance: Łukasz Wójcicki
Realizacja wideo / video: Łukasz Wójcicki
Produkcja / production: Grupa Ruchoma

 


„Tańcząc archiwum” / “Dancing the Archive”, 2020
Koncepcja, tekst, choreografia, taniec / conception, text, choreography, dance: Łukasz Wójcicki
Realizacja wideo / video: Łukasz Wójcicki


„Nie my. Taneczne kino nieme” / “Not us. Silent dance cinema”, 2020
Koncepcja, tekst, choreografia, taniec / conception, text, choreography, dance: Łukasz Wójcicki
Wideo, montaż / video, montage: Alicja Borkowska
Muzyka / music: MC Penia
Produkcja / production: Grupa Ruchoma
Nagroda w konkursie Centrum Teatru i Tańca w Warszawie „Taniec w_Sieci” / Award in the competition “Dance In the_Net” organized by the Center for Theater and Dance in Warsaw


“Przejście” / “Passage”, 2019

Koncepcja i choreografia / conception & choroegraphy: Łukasz Wójcicki
Performance: Urszula Gawlik, Łukasz Wójcicki
Realizacja wideo / video: Kuba Stężycki
Współpraca artystyczna / artistic cooperation: Karolina Gembara
Konsultacje / consultations: Alicja Borkowska
Produkcja / production: Grupa Ruchoma
Premiera i pokazy / premiere & shows: 11 – 20 grudnia 2019, galeria Program w Warszawie, wystawa fotografii Karoliny Gembary “Zimowy umysł” / 11-20.2019, Program Gallery in Warsaw, photo exhibition of Karolina Gembara’s “Winter Mind”