Sztuczne ciało

„Sztuczne ciało”, solo, praca w procesie / “Artificial Body”, solo, work in process 30′, 2020
Koncepcja, tekst, choreografia, performance / concept, text, choreography, performance: Łukasz Wójcicki
Opieka artystyczna / artistic care: Renata Piotrowska-Auffret
Praca powstała dzięki wsparciu Fundacji Burdąg / with support from Burdąg Foundation
Premiera / premiere: 29.09.20 Instytut Teatralny, II Kongres Tańca w Warszawie                                Wybrane pokazy / selected shows: Warszawska Scena Tańca (Warsaw Dance Stage) listopad / November 2021; Mandala Performance Festival (Wroclaw, Poland) kwiecień / April 2022; In: v z b l Festival (Timisoara, Romania) listopad / November 2022;

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN]

Solo dotyczy możliwych i wyobrażonych emanacji ciała Sztucznej Inteligencji. Stawia pytania o przyszłość ciała i rozważa jego brak jako alternatywę na wymazanie kategorii normatywności i nienormatywności. Czy może istnieć ucieleśnione poznanie bez ciała? Czy brak ciała unieważnia jego polityczny wymiar? Łukasz Wójcicki intelektualnie queeruje fizyczność, szukając w swoim białym, heteronormatywnym i sprawnym ciele performatywnych pęknięć. Performer-tancerz, poprzez poetykę języka programowania rozbraja biologiczny wymiar ciała.

[ENGLISH]

Solo speaks about the possible and imagined emanations of the Artificial Intelligence’s body. It poses questions about the future of the body and considers its absence as an alternative to erasing the categories of normativity and non-normativity. Can there be embodied cognition without a body? Does the lack of a body invalidate its political dimension? Łukasz Wójcicki intellectually queers the physical, looking for performative cracks in his white, heteronormative and agile body. Performer-dancer disarms the biological dimension of the body through the poetics of the programming language.