Zdjęcia po pokazie performansu “Czekanie na granie”

W piątek 3 grudnia na Akademii Teatralnej odbył się performance pt. “Granie na Czekanie”, oparty na wspomnieniach naocznego świadka II Wojny Światowej i Zagłady, Ryszarda Rerycha, wujka reżyserki, Natalii Kobryń.

Dla mnie osobiście performance jest antywojenny i uderza w tradycyjne wzorce męskości. Cieszę się, że mogłem wesprzeć pracę nie tylko performersko, ale i choreograficznie.

Zespół: Radosław Barczak, Dawid Haas, Wiktor Kabat, Rafał Rutkowski, Zdzisław Słowiński, Maciej Tomaszewski, Anna Siekiera, Łukasz Wójcicki

fot. Anna Bryja