World of Interiors polska premiera 15.10!

Performans-instalacja WORLD OF INTERIORS, w którym artyści zapraszają widzów do doświadczenia „szeptanej choreografii” i badają granicę między odbiorcą a dziełem.

Wchodząc na spektakl, pierwszej chwili można pomyśleć,  że nic tu się nie dzieje. Jednak w tej pustce kryje się zaproszenie do bliskości i do działania. Widzowie współdzielą wewnętrzny świat, przekraczają granice przestrzeni intymnej ciał performerów i pozwalają na to samo wobec własnego ciała. Przysługuje im jednak pełna wolność – mogą wchodzić, poruszać się i wychodzić według własnego uznania, swobodnie wybierając sposób i czas słuchania, stopień bliskości, sposób bycia.

W tej intymności szepty złożone ze słów współczesnych autorów przechwytują kolejnych widzów. Na potrzeby spektaklu swoje teksty teatralne, dotyczące krytyki konsumpcyjnego społeczeństwa, niepewności egzystencjalnej i współczesnej prekarnej kondycji jednostki udostępnił znany reżyser, Rodrigo García. Pragnąc odnieść się do bieżących realiów geopolitycznych, zaprosiliśmy do dyskusji z argentyńskim twórcą autorów-choreografów z Polski i Ukrainy: Rafała Dziemidoka i Antona Ovchinnikova. Tym samym szepty zyskają jeszcze aktualniejszy wymiar. Warto się w nie wsłuchać.

Działanie w ramach festiwalu CIAŁO/UMYSŁ. Pokaz 15.10 godz. 20:00, Teatr Studio w Warszawie Foto Daniel Matos

LINK>>