Category Archives: wideo-performance

Premiera wideo-performansu “Elia”

[Departament Obecności] Prezentujemy pierwszy wideoperformens z serii “Ciała z wody” – “Elia” autorstwa Grupa Ruchoma!
Filmy wideo z serii „Ciała z wody” nieprzypadkowo publikujemy właśnie w tym momencie. W piątek 25 września w wielu miastach w Polsce odbędą się organizowane przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny demonstracje na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Udostępniając prace przygotowane przez artystki i artystów chcemy wyrazić solidarność z aktywistkami i aktywistami klimatycznymi, którzy walczą o przetrwanie życia na planecie.
Na początku była woda. Idea, by za pomocą performensu opowiedzieć o relacji pomiędzy gatunkiem homo sapiens a wodą. Zwrócić uwagę na problem suszy; na otaczający nas świat, który coraz szybciej pustynnieje; na przegrzewającą się planetę; na wyschnięte obszary trawione przez gigantyczne pożary. Przypomnieć, że kurczące się zasoby wody są kluczowe nie tylko dla ludzi, ale dla wszelkiego życia na ziemi a zrozumienie roli wody w ekosystemie oraz jej ochrona to jedno z naszych najważniejszych zadań. Pokazać, że wszystkie i wszyscy, ludzie i nieludzie, jesteśmy związani z wodą, że woda jest tym, co łączy wszystkie żywe organizmy. Że jesteśmy ciałami z wody.

„Ciała z wody” to seria działań przygotowanych dla Departamentu Obecności

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw

przez kolektywy Centrum w Ruchu,  Grupa Ruchoma i Wspólnota międzygatunkowa/Mszak oraz członkinie i członków ruchu Extinction Rebellion Polska.

Continue reading

Nagroda w konkursie “Taniec w_Sieci”

Werdykt jurora Adama Kamińskiego, który przyznał mi nagrodę za moje wideo taneczne „Nie My. Taneczne kino nieme” w majowym konkursie choreograficznym „Taniec w_Sieci. Interdyscyplinarność” Centrum Teatru i Tańca w Warszawie. Praca do zobaczenia na moim kanale IGTV w sekcji „taniec i choreografia” lub na moim kanale na YT/Lukas Wojcicki.
„W pracy Łukasza Wójcickiego <Nie my> zauważam oryginalność, zdolności do innowacji i brak obaw w podejmowaniu ryzyka przy opracowaniu konceptu. Spójna realizacja pomysłu choreograficznego to główny atut etiudy. Oprócz kompozycji, dramaturgii tańca ważna w pracy Łukasza jest idea. Jego wizje są czytelnie połączone z narzędziem pracy – ciałem, które pozwala mu wyrazić intencje, treści i doświadczenia. Ciało potrzebuje powodu, dla którego ma wykonać ruch. Za piękny przykład sztuki zaangażowanej przyznaję nagrodę Łukaszowi Wójcickiemu.”
•••••
The verdict of juror Adam Kamiński, who awarded me the prize for my “Nie My” (Not Us) dance video in the choreographic competition “Interdisciplinarity” of the Theater and Dance Center in Warsaw. The work you can watch on my IGTV channel in the „dance and choreography” section or on my YT channel/Lukas Wojcicki.
„In Łukasz Wójcicki’s work <Not Us> I notice originality, ability to innovate and no fear in taking risks when developing the concept. A coherent realization of the choreographic idea is the main asset of the work. In addition to composition and dance drama, an idea is important in Łukasz’s piece. His visions are clearly connected to the work tool – the body that allows him to express his intentions, content and experience. The body needs a reason to move. I award Łukasz Wójcicki for a beautiful example of engaged art.”