Nowy #5 numer DANCEFLOOR już jest! / New issue #5 of DANCEFLOOR available!

Okres między przesileniem zimowym a nowym rokiem kalendarzowym to czas kolejnego numeru DANCEFLOOR. To jednocześnie pierwsze urodziny magazynu 🙂 Dokładnie rok temu w styczniu 2022 ukazał się pierwszy numer o choreografiach społecznych. Piąty numer DANCEFLOOR tym razem w całości poświęcony jest tematowi queer w sztukach performatywnych. Znajdziecie w nim autorskie teksty Liliany Zeic, Filipa Kijowskiego i Roba Wasiewicza a także teksty o FAFSWAG, Party Office, Syrusie Marcusie Ware, Willim Ninja, jin Xing, Navteju Singh Joharze i Katy Pyle.

Z tym numerem otwiera się również nowy rozdział magazyny, mianowicie jego wersja anglojęzyczna. Obie wersje możecie pobrać klikając na linki poniżej. Polska i angielska wersja różnią się od siebie w szczegółach graficznych (znajdź różnice:). Ponadto, wydanie polskie zawiera bonus w postaci debiutu prozatorskiego Roba Wasiewicza <3

Pobierajcie, czytajcie i dzielcie się magazynem z innymi!

Pliki .pdf z magazynem na stałe do pobrania w zakładce “DANCEFLOOR“!

WERSJA POLSKA: DANCEFLOOR_5_Zima22-23 ↓

[ E N G L I S H ] —————————————————————-

The period between the Winter Solstice and the new calendar year is the time of the next issue of DANCEFLOOR. It is also the first birthday of the magazine 🙂 Exactly one year ago, in January 2022, the first issue was published and it was about social choreography. The fifth issue of DANCEFLOOR this time is entirely devoted to the subject of queer in the performing arts. Inside you will find original texts by Liliana Zeic, Filip Kijowski and Rob Wasiewicz, as well as texts about FAFSWAG, Party Office, Syrus Marcus Ware, Willi Ninja, jin Xing, Navtej Singh Johar and Katy Pyle.

With this issue also opens a new chapter of the magazine, its English-language version. You can download both versions by clicking on the links below. The Polish and English versions differ in graphic details (find the differences:). In addition, the Polish edition includes a bonus in the form of Rob Wasiewicz’s prose debut <3

Download, read and share the magazine with others!

.pdf files of the magazine permanently available for download in the “DANCEFLOOR” tab!

ENGLISH VERSION: DANCEFLOOR_5_Winter22-23